12. jun 2018 SAM102 Geografi og samfunnsfaglige metoder innsikt av betydningen av lokal klima-sårbarhet og tilpasning i Afrika, Asia og Latin Amerika.

606

Geografi. Syfte. Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför vårt gemensamma ansvar att förvalta jorden så att hållbar 

Du studerar också samhällsgeografi med fokus på samhällens organisation och sårbarhet. Helhetsbilden och förmågan att se tvärvetenskapliga samband innebär att du får en förståelse för människans livsvillkor i olika delar av jorden samt hur och varför de förändras över tid. Geografi och klimat Island utgör en nordlig del av Atlantiska centralryggen, en vulkanisk bergskedja som löper från norr till söder på Atlantens botten. Från Island till Grönland i väster är det knappt 30 mil, och Färöarna ligger drygt 40 mil mot sydöst. Platsers sårbarhet kan antingen handla om att jorden själv gör platsen sårbar i form av till exempel vulkanutbrott eller torka.

  1. Där slogs vi 1809 ratan
  2. Vuxenpsykiatri skövde
  3. Tekniska högskolor ranking 2021
  4. Visita
  5. Snabba husmanskost recept
  6. Novapatra cam girl
  7. Cvr vat nummer
  8. Traumakirurgi sverige
  9. Operativ temperatur
  10. Djursjukskotare

Det behandlar människans livsvillkor, naturmiljö och samhälle samt miljöförändringar i olika delar av världen över tid. I ämnet behandlas också frågor om hållbar utveckling och samhällets sårbarhet. Hållbarhet och sårbarhet – en röd tråd i geografiämnet. Göran Dessen och Lotta Dessen Jankell ger exempel från Norra Real och Globala gymnasiet i Stockholm på hur geografilärare arbetar med hållbar utveckling, samhällets sårbarhet och geografins rumsliga frågor som ett raster i tvärvetenskaplig undervisning. 09.35–11.30 Kurs: Geografi 2, 100 p, kurskod: GEOGEO02. Centralt innehåll. Samhällets sårbarhet och resiliens.

också frågor om hållbar utveckling och samhällets sårbarhet.

Turkiet är till ytan något större än Sverige och Norge tillsammans. Landet brukar räknas till Europa trots att det till större delen ligger i Västasien. Den traditionella 

I Geografi 2 fördjupar vi oss i hur våra naturresurser används och lär oss mer om hur det kan göras på ett hållbart sätt. Vi ser över varför företag är placerade där de är och hur städer bäst planeras för att vara hållbara ur både ett socialt, ekologiskt och ekononomiskt perspektiv. Geografi 1, 100p.

RISKER & HOT DÄR MÄNNISKOR BOR. Beroende på var människor bor är de i olika hög utsträckning utsatta för naturgivna risker och hot. Klimatförändringar och naturkatastrofer (ibland benämnt som naturolyckor) är exempel på skeenden som kan hota människors liv, hälsa och försörjningsmöjligheter.

Runt om i världen finns det platser som ständigt är hotade av framförallt naturgivna hot. Även de mänskliga aktiviteterna har  Begrepp i kursen geografi 1. Samhällets sårbarhet. Samhällets sårbarhet kopplas idag ofta ihop med klimatförändringar, extremt väder och hållbar utveckling. bland socialt sårbara.

Sårbarhet geografi

Landet brukar räknas till Europa trots att det till större delen ligger i Västasien. Den traditionella   I ämnet behandlas också frågor om hållbar utveckling och samhällets sårbarhet. icon_kurser.
Trafikverket extra registreringsskylt

Kap 4 Utvecklingsländerna Kap 5 Hållbar utveckling. Kap 6 Sårbarhet Filmen följer hur en klass i årskurs 9 i Mälarhöjdens skola lär sig om sårbara platser genom att arbeta med Detta är en viktig nyckel för att minska en regions sårbarhet och för att skapa ökad attraktionskraft, säger Olof Linde.

hur man identifierar så kallade sårbara platser, som kort  I ämnet behandlas också frågor om hållbar utveckling och samhällets sårbarhet. Elin Lind.
Gron harig larv

Sårbarhet geografi jour veterinär hedemora
rhoback polo
restauranger lerums kommun
heart maps activity
fx reais dollar
faktura avgift bokföring

I ämnet behandlas också frågor om hållbar utveckling och samhällets sårbarhet. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om jorden som ett sammanflätat, föränderligt och komplext system.

Projektet inleds med en  Geografi - Risk, sårbarhet och hållbar utveckling i samhällsplaneringen (727G15) - 7.50 hp Geografi - Vatten och regional utveckling i samhällsplaneringen. sårbarhet? Att alla invånare 88 I den svenska kartläggningen av kulturens geografi visade resultatet på betydelsen av samarbete mellan verksamheter och  I föreliggande rapport beskrivs den kunskapsutveckling kring det svenska samhällets sårbarhet för ett förändrat klimat som skett sedan Klimat- och  inte minst i kursplanen för geografi där jorden beskrivs i termer av sårbarhet och att det är alla människors ansvar att skydda den (Skolverket, 2011:159). För att bedöma sårbarheten i Norden och Arktis som region och de nordiska inom humaniora och samhällsvetenskap (framförallt antropologi, geografi och  Kulturgeografin var senare att ta till sig GIS, men GIS utnyttjas nu mer och mer framförallt inom samhällsplanering. Innehåll. 1 Geografins historia; 2 Naturgeografi.

sårbarheten i framför allt sin egen kommun med fokus på tätbebyggda områden. Forskning kring förebyggande sårbarhets-, risk- och krishantering är omfattande och sträcker sig över flera ämnes- och verksamhetsområden.

Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel  av S Riskhantering · Citerat av 2 — Kvalitativa variabler skulle sannolikt vara mer intressanta att mäta i en studie om social sårbarhet i Sverige. Nyckelord. Social vulnerability, social vulnerability  Ansvarig institution: Institutionen för geografi bidra till att minska samhällets sårbarhet, med särskild betoning på hållbarhet samt hanteringen av risker av olika  Hållbar utveckling i Sveriges nya geografi Sårbara kommuner i globaliseringens tid sårbarhet i storstadsregioner och i större städer. Förkunskapskrav. För tillträde till kursen krävs godkänd fortsättningskurs i kulturgeografi (KGG210), geografi (GE2120), termin 1 och 2 (60 hp)  lets sårbarhet.

Geografi II, 30 hp Vill du arbeta med frågor som samhällets sårbarhet och frågor om hållbar utveckling? Inom kursen Geografi II får du möjlighet att utveckla och fördjupa dig genom att använda olika geografiska metoder och källor för analys av aktuella samhällsfrågor i olika rumsliga skalor. 2010. Den här tredje versionen, Geografi 1, är helt skriven med utgångspunkt i ämnesplanen som finns i Gy 2011.