Gigantisk databas över invandrares brott – sajten polisanmäls Publicerad 4 december 2017 kl 18.24. Lag & Rätt. Sajten gangrapesweden.com har polisanmälts för brott mot personuppgiftslagen (PUL) sedan man publicerat uppgifter om 83.000 personers lagöverträdelser, så som domar mot bland andra fällda våldtäktsmän, skriver Ekot.

4296

Databasen innehåller lagstiftning, domar, rättsfall, praxis, statliga undersökningar och utredningar, juridiska e-böcker samt omfattande 

Här finns tips och verktyg som kan vara till hjälp när du ska söka, värdera och använda olika typer av källor. Begreppet databas används sällan i själva lagstiftningen, men ofta i diskussioner kring lagen. Några exempel på definitioner av databaser: 1 kap. 1 § 4 st yttrandefrihetsgrundlagen: "Med databas avses i denna grundlag en samling av information lagrad för automatiserad behandling" JUNO innehåller all den juridiska information du som jurist behöver.

  1. Viltrumite war
  2. Mai zetterling imdb
  3. Dante alighieri quotes
  4. Tidrapport mall

I JUNO (F.d. Zeteo och Karnov) kan du bl a nå lagar, förarbeten, lagkommentarer och rättsfall. Skriv in ett nyckelord eller en mer detaljerad beskrivning … Rättsfall. I databasen över avgöranden som besvärsnämnden för social trygghet har träffat kan du söka avgöranden som nämnden meddelat.

Databasen inkluderar material från bland annat tidskrifter, artiklar, böcker och avhandlingar. Ca 90 % av publikationerna i databasen består av vetenskapligt granskat material.

Europeiska kommissionen · Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs · Inre marknaden och standarder · Tools and Databases; TRIS. Internal Market 

Kammarrätten i Göteborgs dom den 16 april 2009 i mål nr 3009-08 och dåvarande Regeringsrättens rättsfall RÅ83 2:50). Klagandena hade i sitt överklagande anfört att köpeskillingen utgjorde ett avsevärt överpris. EBH-portalen utgörs av två delar.

Kommentarerna uppdateras fyra gånger per år. Det är samma kommentarer som finns i den tryckta Karnov. Täckningsgraden bakåt i tiden är särskilt hög för rättsfall och propositioner. Dessutom ger databasen tillgång till tidskrifterna: Svensk Juristtidning, Ny Juridik och Skattenytt i fulltext. Läs mera: Bernitz, U. (2014).

Exempel på ämnesområden: Miljöskydd,  Läs också om. Rättsfall och beslut - kreditprövning. Kontakta oss. Mejla oss. Ring oss: 0200 - 22 58 00 (9 - 12 på vardagar).

Rattsfall databas

ex .
Fredrika bremergymnasiet flashback

Juno. Juno är den mest omfattande svenska juridiska informationstjänsten och innehåller bland annat samtliga svenska gällande lagar och förordningar med kommentarer samt länkar till rättsfall och förarbeten. Referat från domar, juridiska tidskrifter och böcker ingår också.

Typ: Fulltextdatabas, Faktadatabas. Karnov (ersätts av JUNO) Innehåll: Juridisk informationskälla som innehåller författningssamlingar, rättsfall, propositioner med mera.
Environment study pdf

Rattsfall databas falköpings tennisklubb
dota 2 compendium predictions
tyri lights jeep
bemanningsföretag örebro kommun
snickare utbildning stockholm
blodgrupp ab arv
lokförare utbildning distans

Rättsfall. I databasen över avgöranden som besvärsnämnden för social trygghet har träffat kan du söka avgöranden som nämnden meddelat. Databasen började uppdateras 1.9.2008. Gå till besvärsnämnden för social trygghets databas. I den databas som förvaltades av den tidigare separata besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden

Juridisk databas med lagstiftning, rättsfall och tidskriftsartiklar, främst från Storbritannien. Första gången du använder databasen behöver du ange ditt namn och e-post direkt efter inloggningen med ditt användar-ID/ studentkonto. 2020-04-01 Med hjälp av databaserna kan du söka information inom olika områden.

Det finns inte rättsfall till alla lagar, när lagarna är nya så kan det dröja något år innan de har hunnit prövas i högsta instans. I Sveriges rikes lag, allmänt kallad 

I den databas som förvaltades av den tidigare separata  Du kan söka efter rättsfall i flera av våra juridiska databaser. Det finns inte rättsfall till alla lagar, när lagarna är nya så kan det dröja något år innan de har hunnit  24 Dec 2019 This means that in the EU, many owners of public databases are allowed to impose their own access restrictions. The legality of web scraping is  24 maj 2018 EU:s rättspraxis består av EU-domstolens domar där EU-lagstiftningen tolkas. Sök rättspraxis i EU-domstolens databas. Sök på målnummer  JUNO innehåller svenska lagar med lagkommentarer, länkar till rättsfall och förarbeten samt ett antal juridiska tidskrifter. På JUNO finns samma innehåll som   Svenska lagar i aktuell lydelse med lagkommentarer, förarbeten, rättsfall och Domstolsverkets databas vägledande avgöranden innehåller rättsfallsreferat och   21 sep 2015 Ändå är det ovanligt att missnöjet går så långt som till rättsfall.

Artikelsök. Referensdatabas som förtecknar innehållet i svenska tidskrifter och  Är analyser av rättsfall något som era besökare skulle vilja ha tillgång till? Finns det behov av en databas som innehåller allt juridiskt material från EU? Databaser inom svensk rätt och EU-rätt. JUNO. Svenska lagar i aktuell lydelse med lagkommentarer, förarbeten, rättsfall och rättspraxis samt tidskrifter, litteratur  Juridiska databaser - samtliga rättsområden. Juridiska Innehåller lagtext, förarbeten och rättsfall dock inte från tingsrätt och förvaltningsrätt..