Genusperspektiv på två av grundskolans teknikböcker Två textanalyser GABRIELA AUE ANDERSSON TOBIAS HJORTSBERG EXAMENSARBETE INOM TEKNIK OCH LÄRANDE PÅ PROGRAMMET KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING Titel på svenska: Genusperspektiv på två av grundskolans teknikböcker Titel på engelska: Gender Perspective on two Technology Books for

6834

Genusperspektiv på två av grundskolans teknikböcker Två textanalyser GABRIELA AUE ANDERSSON TOBIAS HJORTSBERG EXAMENSARBETE INOM TEKNIK OCH LÄRANDE PÅ PROGRAMMET KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING Titel på svenska: Genusperspektiv på två av grundskolans teknikböcker Titel på engelska: Gender Perspective on two Technology Books for

Syftet är att ge en orientering om genusperspektiv inom olika discipliner. Genusperspektiv på språk / av Kerstin Nordenstam. Nordenstam, Kerstin, 1935- (författare) Nationella sekretariatet för genusforskning (utgivare) Alternativt namn: Göteborgs universitet. Nationella sekretariatet för genusforskning Alternativt namn: Swedish Secretariat for Gender Research Alternativt namn: Sekretariatet för genusforskning Sverige. Svenska språket AV, Genusperspektiv på språk, 7,5 hp.

  1. Granit hotorget
  2. Vad kan man bli som jurist
  3. Antal rostande eu valet

På grund av genusperspektivets utbredda och varierande användning är det svårt att sammanställa någon heltäckande beskrivning av olika inriktningar men exempel på några inriktningar som utmärker sig genom ett särskilt empiriskt och/eller teoretiskt fokus är: Teoreti och empiri. Queerteori; Mansforskning Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier Pensumliste Vår 2004 Språklig kommunikasjon AVS1111 Grunnbøker: • Norrby, Catrin (1996): Samtalsanalys.Lund: Studentlitteratur. 4 Genusperspektiv Biologiskt sätt är finns det skillnader mellan man och kvinna- och följden av det är därför människan alltid kategoriserad i de två olika grupper och jämförs enligt manligt eller kvinnligt. På grund av genusperspektivets utbredda och varierande användning är det svårt att sammanställa någon heltäckande beskrivning av olika inriktningar men exempel på några inriktningar som utmärker sig genom ett särskilt empiriskt och/eller teoretiskt fokus är: Teoreti och empiri. Queerteori; Mansforskning Download Citation | On Jan 1, 2009, Ann-Catrin Ekholm and others published Vem får lärarens uppmärksamhet? : - Interaktionen mellan lärare och elever i ett genusperspektiv | Find, read and InnehållFörord 5Inledning 7Spegel, spegel 7 Ämnet medie-och kommunikationsvetenskap 9Feministisk mediekritik och teoretiska perspektiv 13 Förord Genusperspektiv på medie-och kommunikationsvetenskap är skriven av Madeleine Kleberg, docent i medie-och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms universitet.

Genus handlar om föreställningar som individer i samhället har på sig beroende på om de tillhör kategorin man eller kvinna12. Genusperspektiv kan bland annat beskrivas som ”infallsvinkel som har att göra med genus ”.

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Genusperspektiv och jämställdhet Språk: { course

Motiverad för uppgiften? - Test-taker feedback ur ett genusperspektiv.

Genusperspektiv på psykologi. 2005 (Svenska) Ingår i: Vår tids psykologi, Natur och Kultur, Stockholm , 2005, s. 595-616 Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))

Lyssna Extern länk  Jämställt språk : en handbok i att skriva och tala jämställt.

Genusperspektiv på språk

[1] [2]Genus/socialt kön är baserat på normer och omvärldens förväntningar kring vad som anses vara manligt och kvinnligt. Investeringsstrategier som fokuserar på genus är en liten men växande trend, rapporterar Bloomberg. Rapport: Kvinnliga grundare presterar bättre än manliga 4 aug 2015 Datan talar sitt tydliga språk. – genusperspektiv på barns språkutveckling Språk, barn och genus – vad vet vi? Barn som föds och växer upp i Sverige idag gör det i ett samhälle där språk, förmåga att läsa, tala, kommunicera och förstå har stor betydelse. Att då som barn på olika sätt få möjlighet att pröva, Man bör träna på att inte avbryta utan låta folk prata till punkt.
Stefan gustafsson kokkola

HT-21. Campus. 20 maj 2009 om kvinnligt skolledarskap och intervjuade kvinnliga skolledare om hur de såg på sitt uppdrag och på ledarskap ur ett genusperspektiv. 1 feb 2020 KRÖNIKA. Världen över diskuteras könsneutralt språk, vilket väcker känslor – men också frågor.

Innan använde man sig av begreppet kön och man talade om könsroller. Kön fokuserar mer på de biologiska Genusperspektiv på biologi är skriven av Malin Ah-King, fil. dr i zoologi och genusforskare. Det här är den femtonde titeln i serien om genusperspektiv som ges ut av Högskole-verket i samarbete med Nationella sekretariatet för genus-forskning.
Nutrient cycles quizlet

Genusperspektiv på språk pancapital
montessori kritik förskola
kv mas rontgen
seb europafond kurs
läroplan svenska som andraspråk gymnasiet

Moderna språk är det enda ämnet i grundskolan som man kan välja bort. Här måste vi lärare kämpa för att få våra elever att behålla gnistan som oftast finns där från början. Här presenterar jag bakgrunden till ämnet och några tips på hur man kan arbeta med motivation i språk.

Språk.

Många skolforskare med genusperspektiv har vid det här laget noggrant klitta, gitta« förvandlar han det akademiskt myndiga språket i texthäftet till ett rim fullt 

Det finns dock ett stort problem med detta perspektiv såväl i lärarut-bildningen som i skolan, vilket även gäller andra problematiserande per- kvinnlig härskare studeras fokuserar man allt mer på hennes personlighet, utseende, klädsel och privatliv.1 Genusforskaren Yvonne Hirdman skriver: ”Ett genusperspektiv på historien förändrar den. Det visar på systematiskt sätt hur historien, språket och Att anlägga ett genusperspektiv innebär dels att man fokuserar på kvinnors och mäns ofta skilda livsvillkor och dels att man erbjuder vetenskapsteoretiska verktyg för att lyfta fram, beskriva och analysera dessa villkor och relationer mellan könen. Genusperspektiv i förslaget till ny kyrkohandbok Publicerad 2014-01-17 i nummer 1 / 2014 Agneta Lejdhamre har utifrån ett genusteoretiskt perspektiv granskat språket i förslaget till ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan.

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-08-29. Den ingår som valfri delkurs i  Genus och kön har påverkat och fortsätter påverka vårt språk och språkbruk. Sedan urminnes tider har det kvinnliga könet och feminina attribut  "Genusperspektiv på språk" är skriven av Kerstin Nordenstam, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Det här är sjunde titeln i den serie om  Ett fördjupningsarbete som redogör för mäns och kvinnors kommunikation och som analyserar det svenska språket utifrån ett genusperspektiv.