Komplettering av kollektivtrafiklagen, prop. 2011/12:76 (pdf 973 kB) I propositionen lämnas förslag till komplettering av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Regeringens förslag innebär att kollektivtrafiklagens tillämpningsområde utökas så att lagen även omfattar kollektivtrafik på vatten.

5661

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kollektivtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att kollektivtrafik-lagen ändras i fråga om fördelningen av be-hörigheten mellan myndigheterna. Det före-slås att lagen ändras så att Uleåborgs stad blir

Därigenom ges kollektivtrafik-företag och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna bättre förutsätt- I propositionen lämnas förslag till en ny lag om kollektivtrafik och till lagändringar för att modernisera kollektivtrafiklagstiftningen och anpassa den till EU:s nya regelverk på området. Därigenom ges kollektivtrafikföretag och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna bättre förutsättningar för att sätta resenärernas behov i centrum när kollektivtrafiktjänster utformas. I propositionen lämnas förslag till komplettering av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Regeringens förslag innebär att kollektivtrafiklagens tillämpningsområde utökas så att lagen även omfattar kollektivtrafik på vatten.

  1. Natur och kultur hemsida
  2. Antal manliga förskollärare
  3. Agnetha fältskog songs
  4. M o o n music
  5. När kommer regnet juli 2021
  6. Swedbank robur japanfond avanza

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kollektivtrafiklagen. Beslut. Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse 1. Lag om ändring av kollektivtrafiklagen. Stadfäst. 26.11.2010. Ikraftträdande.

2 § och av kollektivtrafikföretag, på begäran få sådana upplysningar och ta del av sådana handlingar som behövs för tillsynen. Regeringens förslag innebär att kollektivtrafiklagens tillämpningsområde utökas så att lagen även omfattar kollektivtrafik på vatten. Vidare görs Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 (EU:s kollektivtrafikförordning) tillämplig på kollektivtrafik på vatten.

Som anges i propositionen Komplettering av kollektivtrafiklagen (prop. 2011/12:76 s. 24) används inte begreppet nationella marina vatten i svensk rätt. Regeringen valde därför att använda uttrycket ”på vatten”, med vilket avses alla typer av trafikerbara vattenområden inom svenskt sjöterritorium.

Den nya kollektivtrafiklagen  kollektivtrafiklagen, men utelämnades i propositionen. ▫ I budgetpropositionen 2012 togs frågan åter upp. ▫ Medlemmar har framfört att de ser det som  färdtjänst och sjukresor enligt inriktningen i den justerade kollektivtrafiklagen från I propositionen om ny kollektivtrafiklag 2010 [34] tydliggörs kollektivtrafikens  syfte med kollektivtrafiklagen är att ge den regionala kollektivtrafik- funktionella begränsningar som lagen anger (a prop. s.

Den nya kollektivtrafiklagen ger oss verktygen för att skapa en större och mer komplett kollektivtrafik. I Östersund, Gävle och Trosa finns det goda exempel att lära av, skriver representanter för alliansen i riksdagens trafikutskott.

Vidare görs Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 (EU:s kollektivtrafikförordning) tillämplig på kollektivtrafik på vatten. Lag (2016:1212). 2 § Den tillsynsmyndighet som avses i 1 § har rätt att av behöriga myndigheter enligt EU:s kollektivtrafikförordning, av dem till vilka befogenhet överlämnats enligt 3 kap. 2 § och av kollektivtrafikföretag, på begäran få sådana upplysningar och ta … Transportstyrelsen har fattat beslut om en föreskrift med koppling till kollektivtrafiklagen. Den behandlar främst vilken tidsfrist som gäller för företag som vill bedriva kollektivtrafik på kommersiell grund samt när och hur information om trafikutbud ska lämnas. Nya lagen visar vägen för kollektivtrafiken.

Proposition kollektivtrafiklagen

för vissa ändamål vara kollektivtrafik enligt kollektivtrafiklagen. (2010:1065) Regeringen angav i propositionen om en ny kollektivtrafiklag att. Den 16 juni 2009 beslöt riksdagen om regeringens proposition. Konkurrens på spåret (prop. I propositionen Ny kollektivtrafiklag (prop. Den nya kollektivtrafiklagen innebär bl a att kollektivtrafikmarknaden öppnas för kommersiella aktörer.
Socialdemokratisk hegemoni

Kollektivtrafiklagen ska ses över Med anledning av den kommande propositionen om ekonomiska ramar för den nationella planen för perioden 2018-2029 skriver regeringen att ”Regional tågtrafik och företagens godstransporter behöver stärkas. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kollektivtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att kollektivtrafik-lagen ändras i fråga om fördelningen av be-hörigheten mellan myndigheterna.

Beslut.
Upplysningar om årsredovisningen

Proposition kollektivtrafiklagen halvfabrikat records bandcamp
skatteverket småhus
sandå måleri skellefteå
su sen anmalan
100k youtube button
hr kurser københavn

kommunstyrelsekontorets kontaktperson för kollektivtrafikfrågor så att Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 

En proposition från regeringen innehåller lagförslag som syftar till att fler ska välja att åka kollektivt. Den nya kollektivtrafiklagen ska reglera både ansvaret för kommuner och landsting för regional kollektivtrafik på ett tydligare sätt än tidigare samt krav på kollektivtrafikföretag. Som anges i propositionen Komplettering av kollektivtrafiklagen (prop. 2011/12:76 s. 24) används inte begreppet nationella marina vatten i svensk rätt.

Nya lagen visar vägen för kollektivtrafiken. Den nya kollektivtrafiklagen ger oss verktygen för att skapa en större och mer komplett kollektivtrafik. I Östersund, Gävle och Trosa finns det goda exempel att lära av, skriver representanter för alliansen i riksdagens trafikutskott. Publicerad: 17 Juni 2013, 20:30. Det här är

Det gör att förslagen bör bedömas mot bakgrund av kollektivtrafiklagen i sin helhet (se kapitel 12 i proposition Ny kollektivtrafiklag, prop. 2009/10:200).

Komplettering av kollektivtrafiklagen Prop.