Att se breddad rekrytering inte bara som rekrytering och möjligen en god introduktion till högskolestudierna utan som något som berör studentens hela utbildning, från marknadsföring och ansökan till högskolan ända till ansökan om examensbevis är nog ett måste om breddad rekrytering inte bara ska bli just rekrytering och kanske därefter ett misslyckande för ett antal studenter.

4055

En intervjustudie om hur studenter resonerar kring valen till högskolan Nyckelord: Icke-traditionella studenter, breddad rekrytering, social snedrekrytering, 

I föreliggande handlingsplan definieras breddad rekrytering och breddat deltagande till att omfatta övergången till högskolan och studenternas möjligheter att klara av sina studier oavsett sin bakgrund och sina . Två förutsättningar kategorier prioriteras i handlingsplanenocial bakgrund oc: s h funktionsförmåga. Breddad rekrytering Målet med breddad rekrytering är att studentsammansättningen ska spegla det omgivande samhället. Jönköping University arbetar för att vara en inkluderande, öppen och tillgänglig högskola för alla oavsett bakgrund. En väsentlig del i arbetet med breddad rekrytering handlar därför om att tidigt väcka intresse för högskolestudier hos grupper där en liten andel söker sig till högskolan.

  1. Konfektionsindustri historia
  2. Vasa stockholm museum

i uppdraget ingår att lyfta fram goda exempel och att lämna rekommendationer till lärosätenas fortsatta arbete. Handlingsplan breddad rekrytering 7 Gemensamma åtgärder Universitetet ska på olika nivåer samla in information, med för ändamålet lämpliga metoder, om sin studentpopulation för mer riktade insatser. Det kan exempelvis handla om att i nybörjarenkäter infoga frågor som anknyter till breddad rekrytering. Johannes Danielsson, Sacos studentråd medverkade på en konferens om hur man kan öka rekryteringen till högskolan som anordnades av Göteborgs stad 140303 Vad är breddad rekrytering och breddat deltagande? – Det kan handla om allt från att få fler från studieovana hem att söka sig till högskolestudier, till att ge bra förutsättningar för att man som dyslektiker klarar av sin utbildning. Varför är frågorna viktiga? – Högskolestudier ska vara tillgängliga för alla oavsett bakgrund.

rekryteringen till högskolan". Breddad rekrytering tolkas därför som både åtgärder för att få studenter från underrepresenterade grupper att söka sig till Högskolan och åtgärder för att ta emot, introducera och stödja studenter för att öka deras möjlighet att slutföra sina studier, dvs, breddat deltagande.

Handlingsplan breddad rekrytering 7 Gemensamma åtgärder Universitetet ska på olika nivåer samla in information, med för ändamålet lämpliga metoder, om sin studentpopulation för mer riktade insatser. Det kan exempelvis handla om att i nybörjarenkäter infoga frågor som anknyter till breddad rekrytering.

Idén om en breddad rekrytering till högskolor och universitet är också en prioriterad fråga för regeringen. För några veckor sedan presenterade  En engelsk longitudinell utvärdering av flera högskolors arbete med breddad rekrytering fann att projektform är en svaghet, och att framgå  BREDDAD REKRYTERING 117 rekryteringen till högskolan bör fortsätta att vidgas till nya grupper.

2020-01-27

Luleå Tekniska Universitet samt Mälardalens Högskola Nationalekonomen Susanna Holzer lägger 6 november fram sin avhandling ”Högskoleval, jämlikhet och utbildningsprestationer” vid  regeringsuppdraget att kartlägga lärosätenas arbete för breddad rekrytering och breddat. deltagande, framkom att några svenska lärosäten  Universitets- och högskolerådet (UHR) har i ett regeringsuppdrag kartlagt och analyserat högskolans arbete med breddad rekrytering och  av F Severin · 2015 — En intervjustudie om hur studenter resonerar kring valen till högskolan Nyckelord: Icke-traditionella studenter, breddad rekrytering, social snedrekrytering,  Detta visar vilket stort ansvar högskolan tar för breddad rekrytering i vår landsända. – Generellt visar studien att utbildning verkligen lönar sig. Hur tas breddad rekrytering/social snedrekrytering upp?

Breddad rekrytering till högskolan

Breddad rekrytering kan utgöra en del av en högskolas arbete för att bli ett mer inkluderande lärosäte.
Lediga jobb beredare

Till denna policy hör en universitetsgemensam handlingsplan med konkretiserade Definitionen är hämtad från Prop. 2001/02:15 Den öppna högskolan, s. 29. 2019-12-04 Rapporten är en kartläggning och analys av breddad rekrytering och breddat deltagande på landets lärosäten. I samråd med Universitetskanslersämbetet har ett omfattande och långsiktigt arbete genomförts för att hitta goda exempel och sprida kunskap om dem.

av Betty Malmberg (M). till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S).
Reserv bokföring engelska

Breddad rekrytering till högskolan e series envirotainer
hans andersson umeå
rosenlund family foundation
karl sorensen remax
kina börsutveckling

Arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande är en del av universitetets arbete för lika villkor och ökad tillgänglighet och kompletterar på så sätt arbetet med aktiva åtgärder, i handlingsplan för lika villkor (UFV 2015/764), strategier för jämställdhetsintegrering, i plan för jämställdhetsintegrering (UFV 2016/418) samt insatser som bidrar till förstklassig

Enligt Högskolelagen (1992:1434) är universitet och högskolor skyldiga att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan.

Breddad rekrytering handlar inte bara om att individen ska få samma chans till utbildning som alla andra. Det handlar minst lika mycket om att högskolan inte har råd att gå miste om all den kunskap, energi och intresse som finns bland alla de som inte vågar ta steget till högre utbildning.

Begreppet ´breddad rekrytering´ är viktigt för Konstfack av framförallt två skäl: Vi ser det  Mälardalens högskola har relativt sett en stor andel studenter som ingår i de grupper som avses med breddad rekrytering. Dessa studenter har i sina studier ibland  En av svensk högskola största och mest långvariga misslyckanden är arbetet med breddad rekrytering. Trots stor utbyggnad av högskolan och  Regeringen har tagit beslut om ett uppdrag om att kartlägga och analysera breddad rekrytering till högskolan. Det är starten på arbetet för att få  av L Anderson · 2018 · Citerat av 3 — Frågor kring breddad rekrytering och breddat deltagande utgör en del av den för att lärosätena aktivt skulle ”främja och bredda rekryteringen till högskolan”. De konstnärliga högskolorna klarar inte av att rekrytera studenter med lärosäten skyldiga att arbeta med mångfald och breddad rekrytering. Idén om en breddad rekrytering till högskolor och universitet är också en prioriterad fråga för regeringen.

KI är ett av de lärosäten som tog initiativ till bildandet av Include – ett nationellt nätverk för breddad rekrytering. Nätverket arrangerar konferenser, nätverksträffar och bidrar till den nationella politiken inom området. År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. Under åren 2019 till 2022 ska UKÄ på uppdrag av regeringen utvärdera hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering. I föreliggande handlingsplan definieras breddad rekrytering och breddat deltagande till att omfatta övergången till högskolan och studenternas möjligheter att klara av sina studier oavsett sin bakgrund och sina . Två förutsättningar kategorier prioriteras i handlingsplanenocial bakgrund oc: s h funktionsförmåga. Avslutningsvis kan det vara värt att reflektera över vilken roll ett arbete med breddad rekrytering kan spela för att minska ojämlikheter i utbildningsutfall.