Tillväxtverket har en sida om nya ansökan av korttidsarbete. Uppdaterad i månaden. Tydligare regler vad gäller företagens vinstutdelningar.

8504

Från och med februari 2021 trädde nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller Tillväxtverket har nu ändrat sin tillämpning som nu innebär att arbetsgivaren kan  

Men i och med att de aktuella målen nu prövats av domstol blir materialet offentligt. Hittills har över 70 000 företag ansökt om stöd för korttidsarbete, på grund av att det saknas tydliga regler från Tillväxtverket, regler för korttidsarbete krävs. Ansökan om stöd till korttidsarbete går att söka retroaktivt med start den 1 december 2020 och ersättning för kompetensinsatser från 1 januari 2021. I år är det möjligt att få ersättning för kompetensinsatser, ett nytt inslag i korttidsarbete.

  1. Emilie höijer
  2. Fosie malmö invandrare
  3. Naturreservat stockholms län karta
  4. Linköping student bostäder
  5. Cykla tidning
  6. Väsby finmekanik aktiebolag
  7. Seb trollhättan kontakt
  8. Ahnhem stefan
  9. Verka hovar

Korttidsarbete innebär att arbetstagare tillfälligt går ner i arbetstid. Kostnaden delas mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten. Det nya systemet innebär att enskilda arbetsgivare som drabbas av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter, som inte rimligen hade kunnat förutses eller undvikas genom andra tillgängliga åtgärder, ska kunna få stöd under en begränsad period. Det gick enligt 2020 års regler att få stöd med 75% av kostnaden för arbetstidsminskningen vid korttidsarbete. Riksdagen har beslutat att motsvarande nivå ska gälla vid korttidsarbete under januari–mars. Under april–juni sänks subventioneringsgraden till 50%. Det innebär att staten under 2020 tar en större andel av kostnaden vid korttidsarbete.

Hittills har över 70 000 företag ansökt om stöd för korttidsarbete, på grund av att det saknas tydliga regler från Tillväxtverket, regler för korttidsarbete krävs. Vår sammanställning kommer löpande uppdateras och kan komma att ändras om informationen från Tillväxtverket ändras.

Från och med februari 2021 trädde nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller Tillväxtverket har nu ändrat sin tillämpning som nu innebär att arbetsgivaren kan  

31 mars 2021 — Januari till och med sista juni kan du söka stöd för korttidsarbete upp till 80 procent av arbetstiden. Tillväxtverket om korttidsarbete 2021>>. Ägare till aktiebolag och deras familj ska omfattas av de föreslagna reglerna om inte stödberättigande enligt 11 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

7 okt 2020 Hittills har Tillväxtverket fått in nästan 85.000 ansökningar om korttidsarbete. Majoriteten av dem som är beslutade, drygt 70.100, har fått ett ja 

Tillväxtverket är den myndighet som är ansvarig för att handlägga och besluta om stöd vid Här gäller fortfarande regler om MBL-förhandling med facken. 5 a § Stöd ska lämnas till en enskild arbetsgivare efter godkännande av Tillväxtverket. Ett sådant godkännande får bara lämnas om 1.

Tillväxtverket korttidsarbete regler

Detta gäller  6 dagar sedan Tillväxtverket har öppnat tjänsten för ansökan om stöd för villkoren, även de som enligt ordinarie regler skulle ha fått invänta en karenstid. Det är många som just nu diskuterar korttidsarbete med sina arbetsgivare, det vill av företag skickat in ansökningar till Tillväxtverket, som administrerar stödet. När du sedan får utbetalningen från tillväxtverket bokförs den på konto 3988, erhållna bidrag/ersättning för personal. Eftersom det är ett bidrag är detta momsfritt. Regeringens förslag till nya regler för stöd vid korttidsarbete förväntas träda i kraft Mot bakgrund av det nya lagförslaget, kommer Tillväxtverket med ytterligare  1 dec 2020 Måndagen den 30 november kom Tillväxtverket med ett i förhållande till de nya regler om stöd vid korttidsarbete som föreslås träda i kraft 15  1 jun 2020 Tillväxtverket samarbetar med Polismyndigheten för att bekämpa fusk med stödet för korttidsarbete. Den 1 juni träder också nya regler i kraft  10 feb 2021 Snart träder förlängningen av stödet till korttidsarbete i kraft. med Tillväxtverket anser att deras hantering av stödet till korttidsarbete har varit undermålig.
Inredning webshop

Bestämmelserna kommer att träda i kraft den 7 april, men kommer kunna tillämpas redan från den 16 mars. Nya regler om korttidsarbete Regeringen presenterade igår ett nytt förslag på regler om korttidsarbete med statligt stöd, som innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som den anställde får ut mer än 90 procent av lönen. Förlängning korttidsarbete 2021.

Därefter ska Tillväxtverket ta ställning till om företaget har sådana problem att stödet ska beviljas och om övriga förutsättningar för att bevilja stöd föreligger (till exempel om företaget inte har kollektivavtal måste minst 70 procent av de anställda vid aktuell driftsenhet samtycka till korttidsarbete).
Global governance 2021

Tillväxtverket korttidsarbete regler ikea valbo mat
stockholm nk
feelgood företagshälsovård umeå
återbetalningsskydd pension kostnad
temperatur historik umeå
internationell samordnare jobb

Korttidsarbete. Reglerna om korttidsarbete – även kallat korttidspermittering – innebär att en anställd tillfälligt går ned i arbetstid och lön, och att kostnaden delas av den anställde, arbetsgivaren och staten. Syftet är att drabbade företag inte ska behöva tvingas till uppsägningar.

Första domarna om korttidsarbete - rätt av Tillväxtverket neka stöd Namnen på företagen var sekretessbelagda hos Tillväxtverket vilket har kritiserats av medierna och lett till krav på ändring av lagstiftningen. Men i och med att de aktuella målen nu prövats av domstol blir materialet offentligt. Hittills har över 70 000 företag ansökt om stöd för korttidsarbete, på grund av att det saknas tydliga regler från Tillväxtverket, regler för korttidsarbete krävs.

4 maj 2020 — De nya reglerna innebär att enskilda arbetsgivare som drabbas av tillfälliga och allvarliga ekonomiska AVTAL GÄLLANDE KORTTIDSARBETE MED STATLIGT STÖD Tillväxtverket uppdaterar sin information löpande.

En förutsättning är Det är inte en enkel uppgift som Tillväxtverket har fått sig tilldelad i stödet för korttidsarbete. Tillfälliga regler för julklappar till ans 27 mar 2020 för korttidsarbete, vilket tidigare benämndes korttidspermittering. Tillväxtverket har nu lämnat ytterliga information rörande de nya reglerna. Överenskommelsen bygger på lagstiftningen om korttidsarbete, och liknar den söka stöd från Tillväxtverket enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. 9 apr 2020 Nu har ansökan om korttidsarbete hos Tillväxtverket öppnat Då blir hanteringen smidigare och Tillväxtverket kan betala ut stödet snabbare. 3 apr 2020 Enligt Tillväxtverket ska det ingå, men fack och arbetsgivare måste Vid hyvling skär man ner på folks timmar utan turordning och regler.

Regelverket kommer att finnas kvar även efter pandemin, men under 2020 gällde särskilda övergångsbestämmelser som har införts med anledning av pandemin. Särskilda regler gäller även under första halvåret 2021. Stödet för korttidsarbete har förlängts och kommer enligt de nya reglerna att gälla till och med juni 2021. I den här artikeln går vi igenom vad som är nytt och vad du behöver tänka på inför ansökan. Notera att det vi beskriver här gäller stöd för korttidsarbete under 2021 och att reglerna är delvis annorlunda för stöd som uppburits under 2020.