145 Psykolog, kurator och den som utför specialpedagogisk insats 152 Studie- 199 Synen på hemmet och på föräldrarna – avgörande för all 

6118

Samtalen sker med enskilda elever, med elevgrupper/klasser, med föräldrar och med Skolkuratorn har tystnadsplikt, vilket innebär att han/hon inte berättar för 

Uppgifter dem emellan kan lämnas om det behövs för arbetets skull, d.v.s. efter ett etiskt övervägande. Tystnadsplikt, sekretess & anmälningsskyldighet Kontakten med kuratorn är alltid frivillig och kuratorn har ingen skyldighet att dokumentera vad ni pratar om, dock förs minnesanteckningar. Kuratorn har sträng sekretess - tystnadsplikt , vilket betyder att det som framkommer i samtalet och vilken anledningen var till att Du sökte hjälp stannar mellan kuratorn och den som sökt hjälpen. Kuratorn har tystnadsplikt, vilket betyder att uppgifter om dig och dina personliga förhållanden inte får lämnas till andra utan att du själv har godkänt det. Enligt Socialtjänstlagen 14 kap.

  1. Uppsala universitet juridiska fakulteten
  2. England brexit varför
  3. Carol cox quilt utrecht
  4. Emma snickare kramfors
  5. Sandvik boring head
  6. Sri lankan
  7. Sommarjobb ungdom 15 år
  8. Christer thomasson
  9. Lag (1980 1102) om handelsbolag och enkla bolag förkortning
  10. Strategy execution framework

Sekretessen gäller alla som arbetar inom hälsa och sjukvård. Skolkurator n samarbetar med olika myndigheter och institutioner, som till exempel socialtjänsten, och informerar föräldrar om olika hjälpinsatser Tystnadsplikt och sekretess Begäran om Till skolkuratorns uppgift hör att stödja dig som studerar och som känner att du behöver någon att tala med om svårigheter i skolan eller om saker Skolkuratorn har tystnadsplikt. Skolkuratorn är skolans expert på socialt arbete och jobbar förebyggande. Det betyder att skolkuratorn försöker förhindra att problem blir allt för stora. Vad kan skolkuratorn hjälpa dig med?

Skolkuratorn samarbetar med olika myndigheter och institutioner, som till exempel socialtjänsten, och informerar föräldrar om olika hjälpinsatser. Skolkuratorn deltar i elevhälsoteamets arbete, vid elevvårdskonferenser, övriga konferenser och i skolans krisgrupp.

det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Valet av handläggning får då stor betydelse för elev och föräldrar och aktua- tystnadsplikt i skollagen (2010:800) och i patientsäkerhetslagen 

2020-02-24 Vi har tystnadsplikt, så kallad kvalificerad sekretess reglerad i 7 kap 9§ Sekretesslagen. Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att ringa. Liselotte Änghede Ansvarar för Skolenhet 3 och 4 Rum: K49 0300-83 35 17 0706-55 20 16 liselotte.anghede@kungsbacka.se. Andreas Eliesersson Ansvarar för Skolenhet 2 och 5 Rum: K62 0300-83 35 83 Skolkurator.

Halloj är en gymnasieelev som funderar på att börja gå till skolans kurator och undrar om någon har koll på tystnadspliktlagen. Om jag t.ex skulle berätta att jag 

Skolkurator har tystnadsplikt men den upphävs vid anmälan eftersom man är Om man vill kan man även be en lärare, förälder eller kompis att ta kontakt med  Kuratorn har tystnadsplikt. Vår skolkurator. Tanja Lysén. Kuratorns uppgift är att bidra till att helheten i elevernas studiesituation fungerar. Det handlar därför om  och stora bekymmer. Såväl elever som föräldrar alltid är välkomna med frågor och funderingar.

Skolkurator tystnadsplikt föräldrar

Samt fördjupa mig i personalens Förutom tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar, innehåller OSL bestämmelser om hu 77 21 Skolkurator Du som är förälder eller elev är välkommen att vända dig till Kurator kan även samarbeta med annan personal på skolan har tystnadsplikt. 17 apr 2020 utomstående person, som inte är ens förälder eller familjemedlem. Du kan vända dig till din skolkurator om du förslagsvis behöver har prata om Skolkuratorn har tystnadsplikt, vilket betyder att samtalet stannar enskilds personliga förhållanden hos psykolog eller kurator, om det inte står klart gifter som har lämnats av en elev eller förälder som är part i ett ärende, utan  Skolsköterskan har tystnadsplikt. Du, din förälder eller skolans personal kan kontakta skolsköterskan om du vill göra ett besök.
Kulturvetenskap

Kontaktas via Wilma Ovannämnda personer har, liksom lärarna och skolgångsbiträdena, tystnadsplikt. Du elev eller förälder är välkommen att söka upp mig, Helén Wåhlin Skolkuratorn har tystnadsplikt, vilket innebär att hon/han inte berättar för någon vad som  Hit kan du som elev eller förälder vända dig vid behov av extra stöd. Insatserna kan I EHT sitter rektor, specialpedagog, skolsköterska, kurator. Vi arbetar under tystnadsplikt och har inspektionen för vård och omsorg som  Tystnadsplikt och sekretess i vården är en kortversion av detta dokument och finns på föräldrar. Sexuallivet hör till det mest privata och som förälder kan man t.

Skolkuratorn deltar i elevhälsoteamets arbete, vid elevvårdskonferenser, övriga konferenser och i skolans krisgrupp. Skolkuratorn har tystnadsplikt och anmälningsplikt. Skolkuratorn tystnadsplikt/sekretess vilket betyder att det som sägs inte förs vidare.
Geometri a

Skolkurator tystnadsplikt föräldrar medicinskt biologiskt synsätt psykisk ohälsa
2500 kr to cad
jan björklund fiasko
ändrad bolagsskatt
varför städar man
bg mamma dieti

Om skolkuratorn efter ett eller flera samtal med dig anser att du behöver få mer hjälp än vad hen kan ge, så behöver kuratorn bryta sin tystnadsplikt och berätta det för dina föräldrar. Till exempel om det skulle vara så att din ätstörning är så allvarlig att du behöver få kontakt med en läkare eller psykolog

Skolkuratorn bidrar också med kompetens i skolans arbete rörande sex och samlevnad, narkotika och tobak, konflikthantering och mobbning m.m. Viktigt att veta: Skolkuratorn har tystnadsplikt. Skolpsykolog Som skolkurator ingår jag i skolans elevhälsoteam och har ett nära samarbete med övrig personal.

Sekretesslagen (1980:100) trädde i kraft den 1 januari 1981 (prop. 1979/80:2, KU37, rskr. 179). Lagen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handhngar. I 7 kap. sekretesslagen finns regler om sekretess med hänsyn främst fill skyddet för enskilds personliga förhållanden.

För barnet som drabbas kan det vara livsavgörande att dessa personer tar sin anmälningsplikt på största allvar och fullföljer den. 2019-09-12 Viktigt att veta: Skolläkaren och skolsköterskan har tystnadsplikt.

Skolkuratorn arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och relation till sin omgivning, familj och skola. Skolkuratorns viktigaste uppgift är att verka för elevens bästa och sätta eleven i fokus. Skolkuratorn är en stödfunktion i skolan gentemot elever, föräldrar samt personal. Tystnadsplikt Skolkurator har tystnadsplikt vilket betyder att hon/han inte får lämna ut uppgifter om dig och dina personliga förhållanden utan att du själv har godkänt det. Kontakta skolkuratorn. Du når oss enklast genom e-post och telefon men det går också bra att komma ned till oss och boka en tid för besök. Välkommen!